How do I calculate Waterchange?

Categories: Core Concepts, Product

ENG: You can calculate water loss by weighing the product before and after heat treatment.
These two weights (before and after), or alternatively % loss, are entered into the system.
The system will then subtract the water loss first from the added water, before distributing it to the other ingredients.
This has an effect on both the list of ingredients and the technical nutritional value calculation.

NOR:

Vanntap kan du beregne ved å veie varen før og etter varmebehandling.
Disse to vektene (før og etter), alternativt % tap, legger du inn i systemet.
Systemet vil da trekke fra vanntapet først på tilsatt vann, før det fordeler seg utover på øvrige ingredienser.
Dette får effekt på både innholdsfortegnelsen og den tekniske næringsverdiberegningen.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *